กลุ่ม Line : NKHDC Connect

ติดต่อเรา

478 เทวบุรี ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075343409 ต่อ 160

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ictnrt@gmail.com